Mreža socijalne ekonomije južne i istočne Evrope – ESENSEE

Projekat se bavio kreiranjem regionalne mreže socijalnih
preduzeća i razmenom iskustava u obalsti socijalne/zelene ekonomije
između Italije, Hvatske, Makedonije, Srbije i Kosova*. Kroz projekat se
promovisala kultura socio-ekonomskog partnerstva, građanskog učešća,
socijalne
sinergije i integrisanog, održivog socio-ekonomskog napretka zemalja i
zajednica u regionu, upravljajući se princima i vrednostima
“eko-socijalne” ekonomije” i koristeći razvojne socijalne kapacitete
civilnog sektora. Grupa 484 je u partnerstvu sa organizacijama iz
regiona značajno doprinela socio-ekonomskom umrežavanju i podizanju
kapaciteta organizacija civilnog društva i reprezentativnih
eko-socijalnih organizacija kroz kreiranje
nacionalnih i regionalnih (zapadni Balkan) eko-socijalnih ekonomskih
platformi i isplativih okvira koji bi mogli da doprinesu održivom i
dinamičnom socio-ekonomskom razvoju i socijalnoj transformaciji zemalja u
region, a sve u saradnji sa odgovarajućim EU organizacijama i
nacionalnim javnim vlastima.

Donator: EU

Status Grupe 484 u projektu: partnerska organizacija

Program Grupe 484 u okviru kog se projekat realizuje: PRIMO

Vreme trajanja projekta: novembar 2010. – novembar 2012.

Internet prezentacija projekta: www.esensee.org

Podeli ovo