Naše nove komšije – jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti

Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom.

Cilјevi projekta:
(1) Ojačati kapacitet mladih za podršku tražiocima azila i promociju prava tražilaca azila;
(2) Socijalna podrška tražiocima azila i omogućavanje poštovanja njihovih prava;
(3) Povećanje znanja obrazovnih i kulturnih radnika i srednjoškolaca za promociju kulturne različitosti u regionu;
(4) Podsticanje saosećajnosti građana i ključnih aktera u lokalnim samoupravama prema tražiocima azila i razumevanja značaja poštovanja i promovisanja prava tražilaca azila

Aktivnosti:
– Podrška tražiocima azila
1. Treninzi za studente društvenih nauka o načinima pružanja podrške tražiocima azila i promociji prava tražilaca azila.
2. Obrazovna podrška studentima društvenih nauka: neposredni rad sa tražiocima azila i rad studentskog čitalačkog kluba u oblasti migrantskih studija.
3. Umetnički rezidencijalni program u Centru za smeštaj tražilaca azila u Bogovađi.

– Promocija regionalne kulturne različitosti
1. Seminari za obrazovne i kulturne radnike iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova.
2. Obrazovna podrška srednjoškolcima  uključenim u rad čitalačkih klubova

– Promocija prava tražilaca azila i interkulturnog dijaloga
1. Organizovanje kampanja za promociju prava azilanata, interkulturnog dijaloga i kulturne različitosti.

Ciljne grupe: studenti društvenih nauka, obrazovni i kulturni radnici iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova, srednjoškolci, tražioci azila, kao i lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za ljudska prava, obrazovanje i kulturnu politiku. Takođe, građani Mladenovca, Lajkovca, Loznice, Užica, Novog Pazara i Vranja.

Period realizacije: Januar 2014. – septembar 2014.

Geografsko područje: Mladenovac, Lajkovac, Loznica, Užice, Novi Pazar i Vranje.

Donator: CCFD – Terre Solidaire

 

Podeli ovo