Naše komšije – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije

Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom.

Cilјevi projekta:
(1) Ojačati kapacitet studenata fakulteta za promociju prava tražilaca azila;
(2) Socijalna podrška tražiocima azila i migrantima, posebno deci i mladima, kroz različite psihosocijalne i kulturne aktivnosti;
(3) Povećanje znanja obrazovnih i kulturnih radnika o metodologiji za rad sa mladima na razumevanju položaja tražilaca azila i migranata; razvijanje sposobnosti za interkulturalni dijalog kod srednjoškolaca;

(4) Razvijanje sposobnosti za promociju ljudskih prava kao univerzalnih vrednosti kroz obrazovanje i kulturnu praksu kod studenata društvenih i humanističkih nauka;

(5) Uticati na građane i ključne aktere u lokalnim zajednicama da razumeju položaj tražilaca azila i podrže promociju njihovih prava.

Aktivnosti:
– Podrška tražiocima azila i promocija njihovih prava
1. Treninzi za studente društvenih nauka o načinima pružanja podrške tražiocima azila i promociji prava tražilaca azila;
2. Obrazovna podrška studentima društvenih nauka: neposredni rad sa tražiocima azila i rad studentskog čitalačkog kluba u oblasti migrantskih studija;
3. Psiho-socijalna podrška i organizacija kulturnih aktivnosti u centrima za smeštaj tražilaca azila;

– Promocija regionalne kulturne različitosti
1. Organizacija seminara za obrazovne radnike i radnike u kulturi o metodologiji za rad sa mladima na razumevanju položaja tražilaca azila i migranata
2. Obrazovna podrška srednjoškolcima uključenim u rad čitalačkih klubova

3. Seminar za studente društvenih i humanističkih nauka o ulozi obrazovanja i kulture u transformaciji društva;

– Promocija prava tražilaca azila i interkulturnog dijaloga
1. Organizovanje kampanja za promociju prava tražilaca azila, interkulturnog dijaloga i kulturne različitosti.

Ciljne grupe: studenti društvenih nauka, obrazovni i kulturni radnici iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova, srednjoškolci, tražioci azila, kao i lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za ljudska prava, obrazovanje i kulturnu politiku. Takođe, građani Subotice, Šida i Vranja.

Period realizacije: januar 2016. – septembar 2016.

Geografsko područje: Subotica, Šid, Vranje.

Donator: CCFD – Terre Solidaire

nase komsije projekat

Podeli ovo