Od politika do praksi „priliva mozgova“ – širenje najboljih institucionalnih praksi u regionu Zapadnog Balkana

Projekat se bavio podsticanjem razvoja institucionalnog odgovora na izazov „odliva mozgova“ sa kojim se region suočava; s  naglasakom na razvijanju saradnje sa naučnom i stručnom dijasporom i stvaranju podsticajnih uslova u zemlji za prenos njihovog znanja i iskustva – za tzv.„priliv mozgova“ i „cirkulaciju mozgova“. Cilj projekta je bio da podstakne razvoj institucionalnog okvira za priliv mozgova u zemljama Zapadnog Balkana kroz širenje najboljih identifikovanih praksi u regionu – prakse priznavanja visokoškolskih isprava Agencije za nauku i visoko obrazovanje u Hrvatskoj i Programa priliva mozgova u Albaniji.
Ciljevi projekta:
(1) Utvrditi ključne elemente uspešnih institucionalnih mehanizama i praksi za priliv znanja u regionu
(2) Osnažiti vladine službenike za razvijanje institucionalnih mehanizama i regionalne saradnje na ostvarivanju priliva znanja
(3) Informisati javnost o važnosti uvođenja institucionalnih mehanizama za priliv znanja za razvoj regiona

Aktivnosti:
1. Dve studije slučaja dobrih institucionalnih praksi priliva znanja
2. Konsultativni sastanci sa ekspertima
3. Tri nacionalna izveštaja o mogućnostima prenosa dobrih praksi
4. Dva nacionalna okrugla stola
5. Tri podlistka u novinama o mogućnostima ostvarenja priliva znanja
6. Regionalni okrugli sto

Ciljna grupa: Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti, akademska zajednica

Rezultati:
1. Napisane dve studije slučaja: „Program priliva mozgova u Albaniji, Studija slučaja i vodič za izradu politika za kreatore politika u Jugoistočnoj Evropi“, „Studija slučaja: Praksa hrvatske Agencije za nauku i visoko obrazovanje u priznavanju stranih visokoškolskih kvalifikacija“
2. Napisana 3 nacionalna izveštaja o o mogućnostima prenosa dobrih praksi (BiH, Makedonija, Srbija)
3. 60 nacionalnih aktera (20 x 3 zemalja) u oblasti odliva/priliva mozgova iz 3 zemlje učestvovalo u diskusiji o razvoju institucionalnih mehanizama i praksi za ostvarivanje priliva znanja
4. 45.000 građana informisano o važnosti uvođenja institucionalnih mehanizama za priliv znanja za razvoj regiona
5. Napisane dve publikacije: „Uporedna praksa procesa priznavanja stranih visokoškolskih isprava u Hrvatskoj i Srbiji – naučene lekcije i predlog za unapređenje postojeće prakse u Srbiji“, „Politike i prakse priliva znanja na Zapadnom Balkanu“

Period realizacije: 15. februar 2012 – 31. decembar 2012.

Geografsko područje: Srbija, Bosni i Hercegovina, Makedonija

Partneri: Academia (BiH), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Makedonija), Repats, Beogradski fond za političku izuzetnost (Srbija), Agencijea za nauku i visoko obrazovanje (Hrvatska), Program priliva mozgova (UNDP, Albanija)

Donator: Balkanski fond za demokratiju (BTD).

Podeli ovo