Sve vesti

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva. Ciljevi projekta: – Da se pruži socijalna podrška tražiocima azila...
Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva. Ciljevi projekta: (1)    senzibilizacija lokalnog stanovništva prema tražiocima azila;...
Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom. Cilјevi projekta: (1)...
Projekat se bavi istraživanjem razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana prema metodologiji koju je razvila Grupa za migracione politike (Migration Policy Group)....
Projekat se bavi istraživanjem formalnih, poluformalnih i neformalnih transnacionalnih mreža koje su razvili transnacionalni preduzetnici i na taj način povezali Zapadni Balkan sa evropskim...
Think tank fond Instituta za otvoreno društvo odlučio da je podrži Grupu 484 u razvijanju njenog Centra za migracije (CEMI). CEMI je istraživačka i...
Projekat se bavi istraživanjem novinskih tekstova koji se svojim sadržajem dotiču tema izbeglištva i raseljeništva i procesa povratka izbeglica i raseljenih lica u regionu...
Projekat se bavi doprinosom razvoju kohezije i tolerancije u društvu kako bi svi članovi društva imali jednaka prava i šanse za ostvarivanje svojih potencijala....
Projekat se bavi jačanjem zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama u Srbiji i Makedoniji. Cilј projekta: doprinos izgradnji efektivne zaštite razdvojene i dece...
Projekat se bavi: jačanjem vladavine prava i ljudskih prava u Srbiji razvojem efektivne podrške i antidiskriminacione politike za tražioce azila i decu bez pratnje...