Podrška prvom migracionom think thank-u na području Zapadnog Balkana

Think tank fond Instituta za otvoreno društvo odlučio da je podrži Grupu 484 u razvijanju njenog Centra za migracije (CEMI). CEMI je istraživačka i zagovaračka jedinica Grupe 484. Istraživački i zagovarački rad Grupe 484 započet je 2001. godine u okviru Jedinice za društvene mere i politike. Sa vremenom su obim i raznolikost ovih aktivnosti rasli pa je to dovelo do potrebe za formiranjem Centra za migracije. Prve istraživačke teme bile su: stаtus prisilnih migranata i integracija prisilnih migranata u novu sredinu. Sledila su istraživanja ekonomskih migracija, i to u regionu Zapadnog Balkana, posebno migracija mladih i migracija visokokvalifikovanih stručnjaka. Na osnovu rezultata istraživanja, radi se na podsticanju razvoja javnih politika koje omogućavaju punu realizaciju prava i potencijala migranata.

Cilјevi projekta:
(1) Osnažiti organizaciju za zagovaračke aktivnosti u oblasti prisilnih migracija i za vodeću ulogu u regionu u zagovaranju za rešavanje produžene izbegličke krize (jedine u Evropi)
(2) Izgraditi kapacitete za analizu politika i zagovaranje u oblasti ekonomskih migracija
(3) Izgraditi infrastrukturu i strategiju Centra za migracije

Aktivnosti:
1. Analize javnih politika
2. Zagovaračke aktivnosti
3. Istraživanja
4. Treninzi
5. Planiranje
6. Obezbeđivanje literature

Cilјne grupe: Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti, akademska zajednica, članovi Grupe 484

Period realizacije: 01. jul 2010 – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Srbija, Zapadni Balkan

Partneri: organizacije civilnog društva, akademska zajednica

Donator: Think tank fond Instituta za otvoreno društvo, Budimpešta

Podeli ovo