Podrška institucionalnom i programskom razvoju

Opšti cilj projekta je edukacija mladih za građenje otvorenog društva kroz interkulturalni dijalog i društveni aktivizam, posebno kada je u pitanju pružanje podrške marginalizovanim pojedincima i zajednicama.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Obučavanje mladih za interkulturalni dijalog na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
  2. Podsticanje mladih na aktivno učestvovanje u životu zajednice i pružanje podrške sugrađanima koji pripadaju ranjivim grupama;
  3. Razvijanje institucionalnog okvira za podsticanje interkulturalnog dijaloga i društvenog aktivizma na lokalnom, državnom, regionalnom i evropskom nivou.

Ciljne grupe: Učenici srednjih škola (15 – 19 godina starosti), uključujući pripadnike različitih etničkih zajednica i ranjivih grupa (mladi ugroženi siromaštvom itd.); univerzitetski studenti (19 – 25 godina starosti) društvenih nauka (studije obrazovanja, političkih nauka, filozofije, književnosti i humanistike); univerzitetski studenti političkih nauka (socijalni rad i socijalne politike) i nauke o obrazovanju; obrazovni radnici i radnici u kulturi, lokalni organi vlasti i resorni ministri (obrazovanja i nauke, kulture, ljudskih i manjinskih prava).

Period realizacije: maj 2014. –  april 2016.

Donator: Fondacija Čarls Stjuart Mot

mott projekat

Podeli ovo