Razvoj mreže civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana

Projekat nastoji da podstakne dijalog u regionu, umrežavanje i građenje kapaciteta lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija civilnog društva.

Cilj projekta je da doprinose uspostavlјanju jačih veza u regionu i olakšavanju komunikacije između organizacija civilnog društva i drugih organizacija, kao i institucija i pojedinaca koji se bave problematikom izbeglica i interno raselјenih lica.

Aktivnosti:

1) Organizovanje regionalnih ekspertskih sastanaka članica mreže,

2) Organizovanje tematskih sastanaka.

Ciljne grupe: organizacije civilnog društva u regionu.

Period implementacije: od 10. 7. 2018. do 25. 12. 2018. godine.

Geografsko područje: Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Partneri: Balkanski savet za migracije i humanitarne aktivnosti – Srbija; Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć– Hrvatska; Centar za mir nenasilje i ljudska prava – Hrvatska; Grupa 484 – Srbija; Humanitarni centar za integraciju i toleranciju – Srbija; Inicijativa za razvoj i saradnju – Srbija; Pravni centar – Crna Gora; Srbski demokratski forum – Bosna and Hercegovina; Vaša prava Bosna i Hercegovina.

Donator: Misija OEBS-a u Srbiji.

Podeli ovo