SCORE – Nastavak

Projekat se bavi doprinosom reformi sistema socijalne zaštite i poboljšanju rada institucija socijalne zaštite koje su nadležne za pružanje usluga socijalne zašti deci koja pripadaju marginalizovanim skupinama, odnosno tkz grupaciji “deca u pokretu” – deca i maloletnici migranti bez pratnje odraslih, deca koja borave na ulici, deca bez roditeljskog staranja.

Cilј projekta: Jačanje kapaciteta i povezivanje organizacija civilnog društva i ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge socijalne zašti deci, kako bi razvili odgovarajući sistem podrške, usluga i politika prema deci koja pripadaju marginalizovanim skupinama, poštujući princip “najboljeg interesa deteta”.

Aktivnosti:
1. Razvoj informativno-edukativnog materijala koji je prijemčiv za rad sa “decom u pokretu” – decom migrantima bez pratnje odraslih, decom koja borave na ulici, decom bez roditeljskog staranja, kako bi im se objasnila njihova prava i procenile njihove potrebe.
2. Razvoj koncepta i sprovođenje treninga za profesionalce koji pružaju usluge socijalne zaštite o potrebi uvođenja interkulturne dimenzije pri pružanju usluge socijalne zaštite “deci u pokretu”, posebno deci migrantima bez pratnje odraslih.
3. Sprovođenje javnog događaja sa ciljem podizanja svesnosti lokalne zajednice o situaciji u kojoj se nalaze “daca u pokretu”.

Ciljne grupe:
–    70 predstavnika organizacija civilnog društva i ustanova socijalne zaštite koje pružaju deci usluge socijalne zaštite;
–    100 ključnih aktera i donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou koji su nadležni za sigurnost i (socijalnu) zaštitu dece.

Period realizacije: 1.10.2014. – 31.3.2016.

Geografsko područje: četiri regiona u Srbiji: Beograd, južna Srbija (Niš i Vranje), Vojvodina (Bela Crkva i Subotica), Centralna Srbija (Banja Koviljača i Bogovađa).

Partneri: Grupa 484 i Udruženje građana “Atina” su partneri, a Save the Children je nosilac projekta.

Donator: Delegacija Evropske unije u RS –  European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)

Podeli ovo