Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata

Ovaj projekat doprinosi izgradnji koordiniranog i efikasnog odgovora na osnovne potrebe zaštite izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Cilj projekta:

Opšti cilj projekta je razvoj servisa podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata na zapadnobalkanskoj ruti, ali i poboljšanje koordinacije i umrežavanja među institucijama i organizacijama koje pružaju pomoć i lakše uključivanje organizacija civilnog društva, kao i jačanje lokalnih resursa.

Aktivnosti:

Kroz pod-donacije kojima upravlja Grupa 484, izgradiće se mreža projekata, za pružanje različitih usluga: psihosocijalna i interkulturalna podrška, posebno namenjena deci i ženama; aktivnosti koje promovišu pozitivne stavove prema integraciji izbeglica i migranata u lokalnim zajednicama; pružanje obrazovnih usluga deci u azilnim i prihvatnim centrima u Srbiji i Makedoniji; distribucija prehrambenih i neprehrambenih proizvoda; infrastrukturni radovi manjeg obima u azilnim i prihvatnim centrima i opštinama sa velikim brojem migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji.

Ciljne grupe:

Organizacije civilnog društva i institucija u javnom/vladinom sektoru u Srbiji i Makedoniji ključna su ciljna grupa ovog projekta, tj. oni koji su sposobni da obezbede odgovarajuću i kvalitetnu zaštitu izbeglica i migranata u ove dve zemlje.

Posebna pažnja biće usmerena na decu i adolescente, naročito decu bez pratnje i razdvojene maloletnike, žene i devojke, samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom i/ili zdravstvenim problemima, kao i druge ugrožene grupe i pojedince.

Period sprovođenja:

15. decembar 2015. – 31. decembar 2018.

Geografsko područje:

Srbija i Makedonija

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

______________________________________

PODRŽANI PROJEKTI

28. decembar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2017, možete pogledati OVDE.

27. januar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2016, možete pogledati OVDE.

______________________________________

KONKURSI ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

22. decembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Otvoreni konkurs za podnošenje predloga projekata u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Tekst Konkursa i formulare za prijavljivanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs je OTVOREN za podnošenje predloga projekata.

______________________________________

Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu

 27. septembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji. Grupa 484 poziva preselektovane organizacije koje rade sa izbeglicama da apliciraju za finansijsku podršku. Spisak preselektovanih organizacija pogledajte OVDE.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Krajnji datum za podnošenje aplikacija: 18. oktobar 2016.

Konkurs je ZATVOREN za podnošenje predloga projekata.

 

 

Podeli ovo