Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države

Projekat se bavi istraživanjem formalnih, poluformalnih i neformalnih transnacionalnih mreža koje su razvili transnacionalni preduzetnici i na taj način povezali Zapadni Balkan sa evropskim i prekookeanskim zemlјama. Cilj istraživanja je da se skrene pažnja i podigne svest o sve zastupljenijem vidu preduzetništva – koga osnivaju migranti/povratnici sa željom da svoja znanja i iskustva stečena na radu i boravku u inostranstvu pretoče u perspektivne privredne aktivnosti, koje mogu višestruko unaprediti ekonomski razvitak kako lokalne zajednice u kojoj se odvija, tako i cele zemlje. Na osnovu istraživanja formulisaćemo preporuke za donosioce odluka u cilju stvaranja što povoljnije klime i podsticanja preduzetništva kod migranata/povratnika u Srbiji i Albaniji.

Cilјevi projekta:
(1) Istražiti načine transfera društvenog i finansijskog kapitala, uklјučujući stečena znanja, u okviru ovih mreža
(2) Istražiti kako ovaj fenomen doprinosi društveno-ekonomskom razvoju navedenih zemalјa
(3) Ispitati ulogu Vlade i njenih politika u pomenutim zemlјama u pogledu podrške ovoj formi preduzetništva

Aktivnosti:
1. Kvalitativno i kvantitativno istraživanje transnacionalnih preduzetnika
2. Publikacija o transnacionalnom preduzetništvu u Srbiji i Albaniji
3. Policy papir o transnacionalnom preduzetništvu u Srbiji
4. Policy papir o transnacionalnom preduzetništvu u Albaniji
5. Nacionalni okrugli sto (u Tirani)
6. Regionalna konferencija o transnacionalnom preduzetništvu (u Beogradu)

Cilјne grupe:
Transnacionalni preduzetnici, kreatori politika i donosioci odluka, akademska zajednica

Period realizacije: 01. jul 2012 – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Albanija i Srbija

Partneri: Institut društvenih nauka, Beograd; Institut za promenu i liderstvo u Albaniji

Donator: Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

Podeli ovo