U susret boljoj zaštiti razdvojene i dece bez pratnje u migracijama (PROCHILD)

Projekat se bavi jačanjem zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama u Srbiji i Makedoniji.

Cilј projekta: doprinos izgradnji efektivne zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama, podizanje svesti javnosti o kompleksnosti zaštite, podizanje kapaciteta civilnog društva i institucija na lokalu i doprinos unapređenju politika u ovoj oblasti.

Aktivnosti:

1.Direktna pomoć razdvojenoj i deci bez pratnje u migracijama (psihosocijalna podrška)

2.Analiza postojećeg mehanizma zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama

3.Podizanje kapaciteta predstavnika civilnog društva i institucija na lokalu koji se bave zaštitom razdvojene i dece bez pratnje u migracijama

4.Predlozi praktične politike i javno zagovaranje

 

Ciljne grupe:

  • Razvojena i deca bez pratnje u migracijama u Srbiji i Makedoniji
  • Organizacije civilnog društva i lokalne institucije koje se bave zaštitom razdvojene i dece bez pratnje u migracijama
  • Donosioci odluka u oblasti zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama

 

Period realizacije:

01.12.2015. – 31.3.2017.

Geografsko područje:

Srbija i Makedonija (glavni gradovi i mesta duž tzv. migrantske rute)

Partneri: Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA)

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

Kingdom of Netherlands   484_logo_500px  Macedonian Young lawyers association

Podeli ovo