Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiju 2013

Projekat je posvećen unapređenju javnih politika i institucionalnih praksi povezanih sa oblastima azila i readmisije. Sve projektne aktivnosti bile su okrenute ka postizanju veće usklađenosti sa međunarodnim i EU standardima iz oblasti azila i migracija, sa naročitim uvažavanjem standarda iz oblasti ljudskih prava i u vezi sa inkluzijom ranjivih društvenih grupa. Projekat je bio snažno posvećen razvoju znanja o specifičnim migracionim temama i dijaloga o migracionim politikama, koji će u jednakoj meri uključiti državne institucije i civilno društvo. U okviru projekta je formirana neformalna mreža relevantnih organizacija civilnog društva, a posebna pažnja je posvećena izgrađivanju kapaciteta ove mreže i zajedničkom radu u oblastima monitoringa, analize, izveštavanja, javnog zagovaranja i pisanja policy dokumenata.

Cilj projekta:
(1) povećati umreženost i osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva da vrše monitoring politika i praksi povezanih sa pitanjima azila i prisilnih migracija, posvećujući posebnu pažnju ostvarivanju ljudskih prava i procesima socijalnog uključivanja tražilaca azila i migranata

Aktivnosti:
1. Formiranje dve tematske grupe za analizu politika i javno zagovaranje (azil i readmisija)
2. Trening o standardima i dobrim praksama u oblasti azila i migracija
3. Terenski monitoring prakse i primene propisa i mera iz oblasti azila i readmisije
4. Seminar o upravljanju migracijama u pograničnom području
5. Trening o javnom zagovaranju (uključujući definisanje zagovaračkih platformi)
6. Dograđivanje regionalnog web portala o prisilnim migracijama [migracije.org]
7. Pisanje i publikovanje policy izveštaja o prihvatu tražilaca azila i o fenomenu sekundarnog raseljenja prisilnih migranata, pripadnika manjinskih zajednica i socijalno isključenih osoba koje se u Srbiju vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji
8. Regionalna konferencija o pitanjima azila i readmisije na području Zapadnog Balkana

Ciljne grupe: organizacije civilnog društva, državni organi i institucije, lokalne institucije i samouprave, prisilni migranti (tražioci azila i povratnici iz procesa readmisije)

Rezultati:
1. dve tematske grupe za analizu politika i javno zagovaranje u oblastima azila i readmisije uključile predstavnike 15 relevantnih organizacija civilnog društva i uspostavile funkcionalnost kroz periodične radne sastanke, zajedničke monitoring aktivnosti, konsultacije i razmenu informacija
2. 50 predstavnika organizacija civilnog društva i državnih i lokalnih institucija proširilo svoja znanja o međunarodnim standardima i primerima dobre prakse u oblasti azila i migracija
3. Prikupljen veliki broj relevantnih informacija i podataka putem više desetaka terenskih poseta značajnim lokacijama i ustanovama i intervjua sa relevantnim akterima u oblasti azila i migracija
4. 45 predstavnika lokalnih institucija, OCD i državnih institucija učestvovalo u razmeni informacija i znanja i diskutovalo specifične izazove povezane sa migracijama u pograničnom području (Subotica)
5. 20 predstavnika OCD (uključujući obe grupe za javno zagovaranje i analizu politika) unapredilo svoja znanja i veštine javnog zagovaranja i izradilo dve radne zagovaračke platforme vezano za politike azila i readmisije u Srbiji
6. preko 100 novih dokumenata povezanih sa temama iz oblasti azila i readmisije postavljeno na regionalni web portal migracije.org
7. u preko 500 primeraka i u pdf formatu izrađen i publikovan policy dokument Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: drugi pogled na pitanja azila i readmisije (sa dva posebna policy izveštaja – „Prihvat tražilaca azila u Srbiji” i „Između reintegracije i sekundarnog raseljenja”)
8. 95 predstavnika relevantnih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva iz četiri zemlje u regionu Zapadnog Balkana učestvovalo u predstavljanju izveštaja Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: drugi pogled na pitanja azila i readmisije, razmeni informacija i diskusijama o pitanjima azila i migracija u regionu Zapadnog Balkana

Period realizacije: 1. februar 2012 – 31. januar 2013.

Geografsko područje: Srbija

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Podeli ovo