Unapređenje ekonomske i socijalne integracije izbeglica i interno raseljenih osoba koji žive u kolektivnim centrima u Srbiji – EASIER II

Projekat se bavi omogućavanjem socijalne i ekonomske
integracije izbeglica i interno raseljenih osoba koje žive u
kolektivnim centrima u lokalnoj zajednici. Grupa 484 je uspostavila
sistem direktne pomoći izbeglicama i interno raseljenim osobama koje
žive u kolektivnim centrima, kreirala društvene mreže za podršku
društvene integracije izbeglicama i interno raseljenim osobama koje žive
u kolektivnim centrima i osigurala poslove za izbeglice i interno
raseljene osobe kroz stvaranje društvenih
preduzeća – fleksibilnih i održivih struktura kojima se podržava
osnivanje
i rad malih poslovnih preduzeća aktivnih na polju obezbeđivanja
trenutno deficitarnih usluga na tržištu Beograda. Takođe, Grupa 484
podigla je kapacitete bar 50 organizacija civilnog sruštva u oblasti
obezbeđivanja društvenih usluga i licenciranju njihovih usluga.

Donator: UniCredit Fondacija

Status u projektu Grupe 484: nosilac projekta 

Program Grupe 484 u okviru kog se projekat realizuje: PRIMO

Vreme trajanja projekta: 30. jun 2011. – 30. jun 2013.

Nastavak projekta koji se sprovodio od novembara 2008, do decembra 2012.

Internet prezentacija: ne

Podeli ovo