Unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Ciljevi projekta:
(1)    senzibilizacija lokalnog stanovništva prema tražiocima azila;
(2)    ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) i donosioca odluka  na lokalnom nivou za podrčku tražiocima azila;
(3)    unapređenje znanja ključnih aktera o postupanju sa tražiocima azila i migrantima;

Aktivnosti:
1. Mapiranje OCD i aktera na lokalu za rad na senzibilizaciji lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti;
2. Priprema kampanje za senzibilizaciju lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti;
3. Izrada praktičnog vodiča o standardima postupanja prema migrantima i informacijama o ključnim akterima;

Ciljne grupe: OCD u 5 regiona u Srbiji (južna Srbija, istočna Srbija, Vojvodina, Beograd i centralna Srbija, Sandžak), tražioci azila, lokalni donosioci odluka, stručno osoblje zaposleno u Centrima za azil i drugim ustanovama od značaja za funkcionisanje sistema azila, građani.

Period realizacije: septembar 2014 –decembar 2015

Geografsko područje:  Srbija: Južna Srbija (Vranje i Niš), istočna Srbija (Dimitrovgrad i Pirot) Vojvodina (Subotica, Šid), Beograd i centralna Srbija (Lajkovac, Valjevo, Bogovađa, Banja Koviljača, Loznica), Sandžak (Tutin, Sjenica).

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Podeli ovo