Za kulturu u Srbiji – FOCUS

Projekat se bavi doprinosom razvoju civilnog društva
u oblasti interkulturalnosti kroz jačanje kapaciteta lokalnih
umetničkih inicijativa i inicijativa u oblasti kulture.

Cilјevi projekta:
(1)
Ojačati kapacitete lokalnih umetničkih inicijativa i inicijativa u
oblasti kulture za promociju interkulturnog dijaloga (kroz neposredni
rad sa mladima, kroz saradnju sa školama i ustanovama kulture, kroz
javne debate i zagovaranje za prikladan sistemski okvir za razvoj
interkulturnih vrednosti).

Aktivnosti:
1.
Treninzi za predstavnike lokalnih umetničkih inicijativa i inicijativa u
oblasti kulture, mlade lidere, profesore u srednjim školama i radnike u
kulturi o načinima rada sa mladima na promociji interkulturnog
dijaloga.
2. Umetnički nastupi u javnom prostoru kao oblici promocije interkulturnih vrednosti.
3. Različiti oblici podrške lokalnim inicijativama za promociju interkulturnog dijaloga.
4.
Kampanje za promociju interkulturnog dijaloga (uključujući studijske
posete i umrežavanje lokalnih umetničkih inicijativa i inicijativa u
oblasti kulture iz različitih gradova).    
5. Nacionalni okrugli
sto o ulozi umetničkih inicijativa i inicijativa u oblasti kulture u
obrazovanju mladih ljudi (u Beogradu).
6. Novi broj magazina Tekstura i novo kolo edicije Mala kutija

Cilјne grupe:
Predstavnici umetničkih inicijativa i inicijativa u oblasti kulture,
mladi ljudi, profesori u srednjim školama, radnici u kulturi, kao i
lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za obrazovanje i kulturnu
politiku. Takođe, građani Kruševca, Užica, Vranja, Novog Pazara i
Beograda. 

Period realizacije: Decembar 2012. – februar 2014.

Geografsko područje: Kruševac, Užice, Vranje, Novi Pazar, Beograd

Partneri: Dah Teatar je nosilac projekta, a Grupa 484 je partner na projektu.

Donator: Delegacija Evropske unije u Srbiji, Vlada Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. 

 

Podeli ovo