Zapadni Balkan i Agenda EU u oblasti migracija/2018 Generalna konferencija Evropskog saveta za izbeglice i prognanike (ECRE) u Srbiji

Projekat se bavi uvođenjem teme migracijskih izazova u Zapadnom Balkanu u sveobuhvatnu diskusiju pred širokim krugom ključnih evropskih aktera u oblasti migracione politike, uključujući OCD i državne institucije, ali i UNHCR i druge relevantne međunarodne agencije i organizacije.

Ciljevi projekta:                                                                                        

– Ojačati saradnju i umrežavanje među organizacijama koje pružaju pomoć izbeglicama na Zapadnom Balkanu i onih koji podršku pružaju u EU, posebno u oblasti zagovaranja i analize politika;

– Olakšati integraciju pitanja migracione politike Zapadnog Balkana u agendu EU u oblasti migracija, uključujući tekuće i očekivane reformske procese u okviru migracijske politike EU.

Aktivnosti:

1) Priprema i organizacija godišnje Generalne konferencija Evropskog saveta za izbeglice i prognanike (ECRE) u Beogradu;

2) Izrada papira o migracijskim politikama u zemljama Zapadnog Balkana;

3) Izrada strateških i smernica za delovanje (zaključaka) u pogledu daljih koraka potrebnih za podsticanje razvoja politika azila i migracija u zemljama Zapadnog Balkana.

Ciljne grupe: predstavnici EU, međunarodnih organizacija koje se bave politikama azila i migracija, relevantne organizacije civilnog društva i građani.

Period implementacije: 11 Februar 2018, 10 meseci.

Geografsko područje: Beograd.

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP), Program građanskih prava Kosova (CRP/K), Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina.

Donator: BTD

Podeli ovo