Zaštita prava migranata – Visoko na političkoj agendi (CHANGE)

Projekat se bavi jačanjem kontrole funkcije parlamenta u primeni propisa iz oblasti migracija i azila.

Cilj projekta je jačanje zaštite položaja migranata i izbeglica u Srbiji kroz unapređenje: zakonodavnog okvira u oblasti upravljanja migracijama, procesa implementacije i praćenja relevantnih zakona i politika u oblasti migracija.

Aktivnosti:

-Organizovanje tematskih i konslutativnih sastanaka sa relevantim predstavnicima Narodne skupštine RS, o zakonodavnim pitanjima iz oblasti migracionih politika;

-Izrada i promocija komentara na Zakon o strancima i osnovnih instituta i Zakona o opštem upravnom postupku koi su relevantni u postupcima u oblasti azila i migracija;

-Organizovanje kampanja javnog zagovaranja na lokalnom i nacionalnom nivou o prihvatu migranata u Srbiji.

Ciljne grupe:

-narodni poslanici,

-predstavnici institucija, donosioce odluka,

-nacionalne organizacije civilnog društva koje imaju dugogodišnje iskustvo u zagovaračkom i istraživačkom radu u oblasti politika azila i migrcija, kao i lokalne organizacije civilonog društva uključene u pružanje podrške naročito ranjivim kategorijama migranata i izbeglica odnosno sprovođenje kampanja javnog zagovaranja,

-predstavnici medija i građani onih gradova i opština naročito pogođenih migratornim izazovima.

Period implementacije: 1 Oktobar 2017, 18 meseci

Geografsko područje: : Beograd, Subotica, Loznica, Lajkovac, Sjenica, Niš, Vranje.

Partneri: BFPE

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

Podeli ovo