Sve vesti: Aktivni

Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata

Ovaj projekat doprinosi izgradnji koordiniranog i efikasnog odgovora na osnovne potrebe zaštite izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Cilj projekta:

Opšti cilj projekta je razvoj servisa podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata na zapadnobalkanskoj ruti, ali i poboljšanje koordinacije i umrežavanja među institucijama i organizacijama koje pružaju pomoć i lakše uključivanje organizacija civilnog društva, kao i jačanje lokalnih resursa.

Aktivnosti:

Kroz pod-donacije kojima upravlja Grupa 484, izgradiće se mreža projekata, za pružanje različitih usluga: psihosocijalna i interkulturalna podrška, posebno namenjena deci i ženama; aktivnosti koje promovišu pozitivne stavove prema integraciji izbeglica i migranata u lokalnim zajednicama; pružanje obrazovnih usluga deci u azilnim i prihvatnim centrima u Srbiji i Makedoniji; distribucija prehrambenih i neprehrambenih proizvoda; infrastrukturni radovi manjeg obima u azilnim i prihvatnim centrima i opštinama sa velikim brojem migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji.

Ciljne grupe:

Organizacije civilnog društva i institucija u javnom/vladinom sektoru u Srbiji i Makedoniji ključna su ciljna grupa ovog projekta, tj. oni koji su sposobni da obezbede odgovarajuću i kvalitetnu zaštitu izbeglica i migranata u ove dve zemlje.

Posebna pažnja biće usmerena na decu i adolescente, naročito decu bez pratnje i razdvojene maloletnike, žene i devojke, samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom i/ili zdravstvenim problemima, kao i druge ugrožene grupe i pojedince.

Period sprovođenja:

15. decembar 2015. – 31. decembar 2018.

Geografsko područje:

Srbija i Makedonija

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

______________________________________

PODRŽANI PROJEKTI

28. decembar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2017, možete pogledati OVDE.

27. januar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2016, možete pogledati OVDE.

______________________________________

KONKURSI ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

22. decembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Otvoreni konkurs za podnošenje predloga projekata u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Tekst Konkursa i formulare za prijavljivanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs je OTVOREN za podnošenje predloga projekata.

______________________________________

Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu

 27. septembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji. Grupa 484 poziva preselektovane organizacije koje rade sa izbeglicama da apliciraju za finansijsku podršku. Spisak preselektovanih organizacija pogledajte OVDE.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Krajnji datum za podnošenje aplikacija: 18. oktobar 2016.

Konkurs je ZATVOREN za podnošenje predloga projekata.

 

 

Naš grad, naše škole

Projekat se bavi doprinosom razvoju interkulturalnosti, kako u školskom okruženju, tako i u svakodnevnom zajedničkom životu dece i odraslih u Bujanovcu, kako bi se unapredila društvena integracija i kohezija.

 

Cilj projekta je smanjenje etničke distance između mladih u Bujanovcu.

 

Aktivnosti:

 • Unapređenje znanja đaka o drugim kulturama koje čine njihovu zajednicu i zajedničkim vrednostima, kroz interkulturalne radionice i omladinske kampanje za učenike iz 2 srednje i 8 osnovnih škola;
 • Uključivanje interkulturalnog obrazovanja u nastavni proces, kroz seminare za nastavnike i istraživačke projekte;
 • Uspostavljanje saradnje između 2 srednje i 8 osnovnih škola u Bujanovcu;

 

Ciljne grupe: 3500 dece iz Bujanovca – 480 učesnika i učesnica interkulturalnih radionica, 240 đaka uključenih u istraživačke projekte, 1920 đaka informisano o interkulturalnosti kroz vršnjačku edukaciju, i svih 3500 učenika i učenica informisano kroz omladinske kampanje; 280 nastavnika; 20 članova uprava iz 10 škola i 480 roditelja; najmanje 6 osoba iz lokalne samouprave zadužene za obrazovanje i zaštitu ljudskih prava, lokalna školska administracija i Ministarstvo prosvete;

 

Period realizacije: 1. april 2017-31. decembar 2019.

 

Geografsko područje: Opština Bujanovac

 

Partner: Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

 

Donator: Pestaloci dečija fondacija

Logo_Englisch_ohne_Claim

Psihosocijalna podrška migrantskoj i izbegličkoj deci, ženama i roditeljima /starateljima u Centu za azil u Bogovađi

Projekat se bavi poboljšanjem psihosocijаlne dobrobiti izbeglica i migranata u Centru za azil u Bogovađi.

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je psihosocijalna dobrobit izbegličke i migrantske dece, žena i roditelja / staratelja kroz adekvatan psihosocijalni program podrške.

Aktivnosti:
1. Pružanje psihosocijаlne podrške izbegličkoj i migrantskoj deci u okviru Prostora za decu u Centru za azil Bogovađa
2. Pružanje psihosocijаlne podrške ženama i roditeljima / starateljima da razviju veći stepen samopouzdanja i lakše se prilagode okolnostima
3. Podizanje svesti šire javnosti o položaju izbeglica i migranata u Srbiji

Ciljne grupe:

Postoje tri glavne ciljne grupe: deca, tinejdžeri i žene i roditelji/staratelji smešteni u Centru za azil u Bogovađi.

Period implementacije:
7. oktobar 2016. – 31. Decembar 2016.

Geografsko područje:
Centar za azil, Bogovađa

Donator: Save the Children

prEUgovor

preugovor logo

Prојеkаt imа zа cilј dа pоdrži “prЕUgоvоr“ kоаliciјu u proširenju svojih kаpаcitеtа i rеsursа, kako bi uticala na donosioce odluka i izazvala značajan doprinos na društvenu dinamiku.

Ciljevi projekta:

 1. a) da obezbedi transparentnost u pristupnim pregovorima;
 2. b) da uspostavi održive mehanizme za nezavisno praćenje napretka Srbije u oblastima od značaja za ljudska prava, pravosuđe, vladavinu prava i unutrašnje poslove;
 3. c) da redovno izveštava o nalazima, inicira dijalog i debate, stvarajući unutrašnji pritisak na državne organe da efikasno i efektivno rade na unapređenju društva.

Aktivnosti:

1) Komunikacijske aktivnosti: izrada website-a, press clipping aktivnosti, izgradnja saradnje sa novinarima, omogućavanje izrade relevantnih novinarskih priča;

2) Izrada izveštaja, sprovođenje desk istraživanja i monitoring aktivnosti;

3) Izgrаdnjа kаpаcitеtа kојa ćе оbuhvаtiti rаzličitе оblikе rаzmеnе iskustаvа, kao i trening aktivnosti među članovima prEUgovor koalicije.

Ciljna/e grupa/e: Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost.

Period realizacije: avgust 2015 – avgust 2016. godine

Geografsko područje: Srbija

Partneri: ASTRA, Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za primenjene evropske studije, Grupa 484, Transparentnost Srbija.

preugovor

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške

preugovor donator

TOGETHER – Regionalna saradnja organizacija civilnog društva

Projekat teži da ostvari zajedničko razumevanje Akcionog plana, da se potvrdi suština zaštite prava izbeglica i migranata, kao i da se izbegne oštra retorika unutar i između zemalja u regionu.

Ciljevi projekta:

1) Zagovarati za zaštitu prava migranata i onih koji se nalaze u stanju potrebe za međunarodnom zaštitom u kontekstu Plana Evropske unije za Zapadnobalkansku rutu;

2) Zagovarati za unapređenje nacionalnih politika azila i migracija i zajedničko razumevanje novog pristupa Evropske unije prema Zapadnobalkanskoj ruti.

Aktivnosti:

1) Izrada metodologije i sadržine policy dokumenta o Planu Evropske unije u 17 tačaka;

2) Monitoring aktivnosti: sprovođenje terenskog istraživanja, intervjua sa donosiocima odluka odgovornim za implementaciju Akcionog plana kao i sa međunarodnim organizacijama;

3) Izrada i promocija policy dokumenta

Period realizacije: Januar 2016 – Jun 2016.

Geografsko područje: Hrvatska i Srbija

Partneri: Centar za mirovne studije

Donator: Holandski savet za izbeglice

Podrška institucionalnom i programskom razvoju

Opšti cilj projekta je edukacija mladih za građenje otvorenog društva kroz interkulturalni dijalog i društveni aktivizam, posebno kada je u pitanju pružanje podrške marginalizovanim pojedincima i zajednicama.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Obučavanje mladih za interkulturalni dijalog na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
 2. Podsticanje mladih na aktivno učestvovanje u životu zajednice i pružanje podrške sugrađanima koji pripadaju ranjivim grupama;
 3. Razvijanje institucionalnog okvira za podsticanje interkulturalnog dijaloga i društvenog aktivizma na lokalnom, državnom, regionalnom i evropskom nivou.

Ciljne grupe: Učenici srednjih škola (15 – 19 godina starosti), uključujući pripadnike različitih etničkih zajednica i ranjivih grupa (mladi ugroženi siromaštvom itd.); univerzitetski studenti (19 – 25 godina starosti) društvenih nauka (studije obrazovanja, političkih nauka, filozofije, književnosti i humanistike); univerzitetski studenti političkih nauka (socijalni rad i socijalne politike) i nauke o obrazovanju; obrazovni radnici i radnici u kulturi, lokalni organi vlasti i resorni ministri (obrazovanja i nauke, kulture, ljudskih i manjinskih prava).

Period realizacije: maj 2014. –  april 2016.

Donator: Fondacija Čarls Stjuart Mot

mott projekat

Naše komšije – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije

Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom.

Cilјevi projekta:
(1) Ojačati kapacitet studenata fakulteta za promociju prava tražilaca azila;
(2) Socijalna podrška tražiocima azila i migrantima, posebno deci i mladima, kroz različite psihosocijalne i kulturne aktivnosti;
(3) Povećanje znanja obrazovnih i kulturnih radnika o metodologiji za rad sa mladima na razumevanju položaja tražilaca azila i migranata; razvijanje sposobnosti za interkulturalni dijalog kod srednjoškolaca;

(4) Razvijanje sposobnosti za promociju ljudskih prava kao univerzalnih vrednosti kroz obrazovanje i kulturnu praksu kod studenata društvenih i humanističkih nauka;

(5) Uticati na građane i ključne aktere u lokalnim zajednicama da razumeju položaj tražilaca azila i podrže promociju njihovih prava.

Aktivnosti:
– Podrška tražiocima azila i promocija njihovih prava
1. Treninzi za studente društvenih nauka o načinima pružanja podrške tražiocima azila i promociji prava tražilaca azila;
2. Obrazovna podrška studentima društvenih nauka: neposredni rad sa tražiocima azila i rad studentskog čitalačkog kluba u oblasti migrantskih studija;
3. Psiho-socijalna podrška i organizacija kulturnih aktivnosti u centrima za smeštaj tražilaca azila;

– Promocija regionalne kulturne različitosti
1. Organizacija seminara za obrazovne radnike i radnike u kulturi o metodologiji za rad sa mladima na razumevanju položaja tražilaca azila i migranata
2. Obrazovna podrška srednjoškolcima uključenim u rad čitalačkih klubova

3. Seminar za studente društvenih i humanističkih nauka o ulozi obrazovanja i kulture u transformaciji društva;

– Promocija prava tražilaca azila i interkulturnog dijaloga
1. Organizovanje kampanja za promociju prava tražilaca azila, interkulturnog dijaloga i kulturne različitosti.

Ciljne grupe: studenti društvenih nauka, obrazovni i kulturni radnici iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova, srednjoškolci, tražioci azila, kao i lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za ljudska prava, obrazovanje i kulturnu politiku. Takođe, građani Subotice, Šida i Vranja.

Period realizacije: januar 2016. – septembar 2016.

Geografsko područje: Subotica, Šid, Vranje.

Donator: CCFD – Terre Solidaire

nase komsije projekat

 U susret boljoj zaštiti razdvojene i dece bez pratnje u migracijama (PROCHILD)

Projekat se bavi jačanjem zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama u Srbiji i Makedoniji.

Cilј projekta: doprinos izgradnji efektivne zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama, podizanje svesti javnosti o kompleksnosti zaštite, podizanje kapaciteta civilnog društva i institucija na lokalu i doprinos unapređenju politika u ovoj oblasti.

Aktivnosti:

1.Direktna pomoć razdvojenoj i deci bez pratnje u migracijama (psihosocijalna podrška)

2.Analiza postojećeg mehanizma zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama

3.Podizanje kapaciteta predstavnika civilnog društva i institucija na lokalu koji se bave zaštitom razdvojene i dece bez pratnje u migracijama

4.Predlozi praktične politike i javno zagovaranje

 

Ciljne grupe:

 • Razvojena i deca bez pratnje u migracijama u Srbiji i Makedoniji
 • Organizacije civilnog društva i lokalne institucije koje se bave zaštitom razdvojene i dece bez pratnje u migracijama
 • Donosioci odluka u oblasti zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama

 

Period realizacije:

01.12.2015. – 31.3.2017.

Geografsko područje:

Srbija i Makedonija (glavni gradovi i mesta duž tzv. migrantske rute)

Partneri: Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA)

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

Kingdom of Netherlands   484_logo_500px  Macedonian Young lawyers association