Sve vesti: Aktivni

Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata

Ovaj projekat doprinosi izgradnji koordiniranog i efikasnog odgovora na osnovne potrebe zaštite izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Cilj projekta:

Opšti cilj projekta je razvoj servisa podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata na zapadnobalkanskoj ruti, ali i poboljšanje koordinacije i umrežavanja među institucijama i organizacijama koje pružaju pomoć i lakše uključivanje organizacija civilnog društva, kao i jačanje lokalnih resursa.

Aktivnosti:

Kroz pod-donacije kojima upravlja Grupa 484, izgradiće se mreža projekata, za pružanje različitih usluga: psihosocijalna i interkulturalna podrška, posebno namenjena deci i ženama; aktivnosti koje promovišu pozitivne stavove prema integraciji izbeglica i migranata u lokalnim zajednicama; pružanje obrazovnih usluga deci u azilnim i prihvatnim centrima u Srbiji i Makedoniji; distribucija prehrambenih i neprehrambenih proizvoda; infrastrukturni radovi manjeg obima u azilnim i prihvatnim centrima i opštinama sa velikim brojem migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji.

Ciljne grupe:

Organizacije civilnog društva i institucija u javnom/vladinom sektoru u Srbiji i Makedoniji ključna su ciljna grupa ovog projekta, tj. oni koji su sposobni da obezbede odgovarajuću i kvalitetnu zaštitu izbeglica i migranata u ove dve zemlje.

Posebna pažnja biće usmerena na decu i adolescente, naročito decu bez pratnje i razdvojene maloletnike, žene i devojke, samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom i/ili zdravstvenim problemima, kao i druge ugrožene grupe i pojedince.

Period sprovođenja:

15. decembar 2015. – 7. decembar 2017.

Geografsko područje:

Srbija i Makedonija

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

______________________________________

PODRŽANI PROJEKTI

27. januar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2016, možete pogledati OVDE.

______________________________________

KONKURSI ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

22. decembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Otvoreni konkurs za podnošenje predloga projekata u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Tekst Konkursa i formulare za prijavljivanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs je OTVOREN za podnošenje predloga projekata.

______________________________________

Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu

 27. septembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji. Grupa 484 poziva preselektovane organizacije koje rade sa izbeglicama da apliciraju za finansijsku podršku. Spisak preselektovanih organizacija pogledajte OVDE.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Krajnji datum za podnošenje aplikacija: 18. oktobar 2016.

Konkurs je ZATVOREN za podnošenje predloga projekata.

 

 

Psihosocijalna podrška migrantskoj i izbegličkoj deci, ženama i roditeljima /starateljima u Centu za azil u Bogovađi

Projekat se bavi poboljšanjem psihosocijаlne dobrobiti izbeglica i migranata u Centru za azil u Bogovađi.

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je psihosocijalna dobrobit izbegličke i migrantske dece, žena i roditelja / staratelja kroz adekvatan psihosocijalni program podrške.

Aktivnosti:
1. Pružanje psihosocijаlne podrške izbegličkoj i migrantskoj deci u okviru Prostora za decu u Centru za azil Bogovađa
2. Pružanje psihosocijаlne podrške ženama i roditeljima / starateljima da razviju veći stepen samopouzdanja i lakše se prilagode okolnostima
3. Podizanje svesti šire javnosti o položaju izbeglica i migranata u Srbiji

Ciljne grupe:

Postoje tri glavne ciljne grupe: deca, tinejdžeri i žene i roditelji/staratelji smešteni u Centru za azil u Bogovađi.

Period implementacije:
7. oktobar 2016. – 31. Decembar 2016.

Geografsko područje:
Centar za azil, Bogovađa

Donator: Save the Children

prEUgovor

preugovor logo

Prојеkаt imа zа cilј dа pоdrži “prЕUgоvоr“ kоаliciјu u proširenju svojih kаpаcitеtа i rеsursа, kako bi uticala na donosioce odluka i izazvala značajan doprinos na društvenu dinamiku.

Ciljevi projekta:

 1. a) da obezbedi transparentnost u pristupnim pregovorima;
 2. b) da uspostavi održive mehanizme za nezavisno praćenje napretka Srbije u oblastima od značaja za ljudska prava, pravosuđe, vladavinu prava i unutrašnje poslove;
 3. c) da redovno izveštava o nalazima, inicira dijalog i debate, stvarajući unutrašnji pritisak na državne organe da efikasno i efektivno rade na unapređenju društva.

Aktivnosti:

1) Komunikacijske aktivnosti: izrada website-a, press clipping aktivnosti, izgradnja saradnje sa novinarima, omogućavanje izrade relevantnih novinarskih priča;

2) Izrada izveštaja, sprovođenje desk istraživanja i monitoring aktivnosti;

3) Izgrаdnjа kаpаcitеtа kојa ćе оbuhvаtiti rаzličitе оblikе rаzmеnе iskustаvа, kao i trening aktivnosti među članovima prEUgovor koalicije.

Ciljna/e grupa/e: Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost.

Period realizacije: avgust 2015 – avgust 2016. godine

Geografsko područje: Srbija

Partneri: ASTRA, Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za primenjene evropske studije, Grupa 484, Transparentnost Srbija.

preugovor

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške

preugovor donator

On-line obuka (učenje na daljinu) „Azil i migracije“

Projekat se bavi jačanju kapaciteta institucionalnih pružalaca usluga a čiji su korisnici izbeglice i migranti.

Cilj projekta je da unapredi znanje i praksu lokalnih institucija u radu sa  izbeglicama i migrantima, sa posebnim osvrtom na ugrožene grupe u Srbiji, kroz tekuću izbegličko-migracijsku krizu.

Aktivnosti:

– Organizovanje uvodnog sastanka u okviru kog će biti predstavljene aktivnosti i metoda rada  tokom kursa;

– Sprovođenje desetonedeljne eObuke;

– Održavanje treninga.

Ciljne grupe:

Zaposleni u decentralizovanim nacionalnim i lokalnim institucijama u onim gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije koji/e su, ili mogu biti, “pogođene” povećanim  prilivom migranata                          (gradonačelnici, centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, područne policijske uprave i stanice, prekršajni sudovi, poverenici za izbeglice i migracije, Crveni krst).

Period realizacije:

21.12.2015 – 30.06.2016.

Geografsko područje:

Srbija (gradovi i opštine koji/e su, ili mogu biti, “pogođeni” povećanim prilivom migranata i izbeglica)

Partneri:

Stalna konferencija gradova i opština

Donator:

Švajcarska agencija za obnovu i razvoj  (SDC)

online obuka projekat  484_logo_500px

TOGETHER – Regionalna saradnja organizacija civilnog društva

Projekat teži da ostvari zajedničko razumevanje Akcionog plana, da se potvrdi suština zaštite prava izbeglica i migranata, kao i da se izbegne oštra retorika unutar i između zemalja u regionu.

Ciljevi projekta:

1) Zagovarati za zaštitu prava migranata i onih koji se nalaze u stanju potrebe za međunarodnom zaštitom u kontekstu Plana Evropske unije za Zapadnobalkansku rutu;

2) Zagovarati za unapređenje nacionalnih politika azila i migracija i zajedničko razumevanje novog pristupa Evropske unije prema Zapadnobalkanskoj ruti.

Aktivnosti:

1) Izrada metodologije i sadržine policy dokumenta o Planu Evropske unije u 17 tačaka;

2) Monitoring aktivnosti: sprovođenje terenskog istraživanja, intervjua sa donosiocima odluka odgovornim za implementaciju Akcionog plana kao i sa međunarodnim organizacijama;

3) Izrada i promocija policy dokumenta

Period realizacije: Januar 2016 – Jun 2016.

Geografsko područje: Hrvatska i Srbija

Partneri: Centar za mirovne studije

Donator: Holandski savet za izbeglice

INVOLVED – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije

Projekat se bavi doprinosom razvoju inkluzivnog društva u kome se poštuju ljudska prava i različitosti svakog pojedinca.

Ciljevi projekta:

Glavni cilj projekta je skretanje pažnje na prava tražilaca azila i migranata, podizanje svesti opšte i stručne javnosti o društevnim, ekonomskim i kulturalnim pravima tražilaca azila i migranata;

Aktivnosti:
– Tri seminara za studente na temu migracija;

– Aktivnosti podrške tražiocima azila;

– Organizacija 6 kampanja za podizanje svesti (uključujući i 6 diskusija sa ključnim akterima u lokalnim zajednicama i donosiocima odluka) kojima je cilj da povećaju zaštitu prava migranata i tražilaca azila.

Ciljne grupe: 160 tražilaca azila; 60 studenata društvenih nauka, humanistike i umetnosti; 60 ključnih aktera i donosilaca odluka u lokalnim zajednicama; 12000 građana u 6 gradova.

Period realizacije:  2016.

Geografsko područje:  Vojvodina (Subotica); Centralna Srbija: Loznica (Banja Koviljača), Lajkovac (Bogovađa); Sandžak: Sjenica and Tutin; Južna Srbija (Vranje).

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

EU

 

 

Podrška institucionalnom i programskom razvoju

Opšti cilj projekta je edukacija mladih za građenje otvorenog društva kroz interkulturalni dijalog i društveni aktivizam, posebno kada je u pitanju pružanje podrške marginalizovanim pojedincima i zajednicama.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Obučavanje mladih za interkulturalni dijalog na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
 2. Podsticanje mladih na aktivno učestvovanje u životu zajednice i pružanje podrške sugrađanima koji pripadaju ranjivim grupama;
 3. Razvijanje institucionalnog okvira za podsticanje interkulturalnog dijaloga i društvenog aktivizma na lokalnom, državnom, regionalnom i evropskom nivou.

Ciljne grupe: Učenici srednjih škola (15 – 19 godina starosti), uključujući pripadnike različitih etničkih zajednica i ranjivih grupa (mladi ugroženi siromaštvom itd.); univerzitetski studenti (19 – 25 godina starosti) društvenih nauka (studije obrazovanja, političkih nauka, filozofije, književnosti i humanistike); univerzitetski studenti političkih nauka (socijalni rad i socijalne politike) i nauke o obrazovanju; obrazovni radnici i radnici u kulturi, lokalni organi vlasti i resorni ministri (obrazovanja i nauke, kulture, ljudskih i manjinskih prava).

Period realizacije: maj 2014. –  april 2016.

Donator: Fondacija Čarls Stjuart Mot

mott projekat

Naše komšije – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije

Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom.

Cilјevi projekta:
(1) Ojačati kapacitet studenata fakulteta za promociju prava tražilaca azila;
(2) Socijalna podrška tražiocima azila i migrantima, posebno deci i mladima, kroz različite psihosocijalne i kulturne aktivnosti;
(3) Povećanje znanja obrazovnih i kulturnih radnika o metodologiji za rad sa mladima na razumevanju položaja tražilaca azila i migranata; razvijanje sposobnosti za interkulturalni dijalog kod srednjoškolaca;

(4) Razvijanje sposobnosti za promociju ljudskih prava kao univerzalnih vrednosti kroz obrazovanje i kulturnu praksu kod studenata društvenih i humanističkih nauka;

(5) Uticati na građane i ključne aktere u lokalnim zajednicama da razumeju položaj tražilaca azila i podrže promociju njihovih prava.

Aktivnosti:
– Podrška tražiocima azila i promocija njihovih prava
1. Treninzi za studente društvenih nauka o načinima pružanja podrške tražiocima azila i promociji prava tražilaca azila;
2. Obrazovna podrška studentima društvenih nauka: neposredni rad sa tražiocima azila i rad studentskog čitalačkog kluba u oblasti migrantskih studija;
3. Psiho-socijalna podrška i organizacija kulturnih aktivnosti u centrima za smeštaj tražilaca azila;

– Promocija regionalne kulturne različitosti
1. Organizacija seminara za obrazovne radnike i radnike u kulturi o metodologiji za rad sa mladima na razumevanju položaja tražilaca azila i migranata
2. Obrazovna podrška srednjoškolcima uključenim u rad čitalačkih klubova

3. Seminar za studente društvenih i humanističkih nauka o ulozi obrazovanja i kulture u transformaciji društva;

– Promocija prava tražilaca azila i interkulturnog dijaloga
1. Organizovanje kampanja za promociju prava tražilaca azila, interkulturnog dijaloga i kulturne različitosti.

Ciljne grupe: studenti društvenih nauka, obrazovni i kulturni radnici iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova, srednjoškolci, tražioci azila, kao i lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za ljudska prava, obrazovanje i kulturnu politiku. Takođe, građani Subotice, Šida i Vranja.

Period realizacije: januar 2016. – septembar 2016.

Geografsko područje: Subotica, Šid, Vranje.

Donator: CCFD – Terre Solidaire

nase komsije projekat

Unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana – nastavak

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Ciljevi projekta:
Doprinos započinjanju dijaloga u lokalnim zajednicama o potrebi prihvata tražilaca azila i integraciji izbeglica

Aktivnosti:
1. Pružanje socijalne podrška tražiocima azila kroz uključivanje u umetničke aktivnosti i aktivnosti u kulturi koje će biti organizovane u centrima za smeštaj tražilaca azila i u lokalnoj zajednici;

2.Obučavanje obrazovnih radnika i radnika u kulturi za upotrebu metodologije rada sa mladima na podsticanju razumevanja pozicije tražilaca azila i migranata, a mlade osobe podstaknu i ojačaju za učešće u interkulturnom dijalogu u lokalnim zajednicama u kojima su smešteni ili će biti smešteni tražioci azila;

3.Približiti iskustvo tražilaca azila i migranata zainteresovanim građanima i ključnim akterima u lokalnim zajednicama, kao i razloge njihovog migriranja, kako bi se otvorio dijalog o potrebi prihvata tražilaca azila i integracije izbeglica.

Ciljne grupe: 75 profesora predmeta društvenih nauka u srednjim školama koji će učestvovati u seminaru “Mi i oni drugi”; min. 100 srednjoškolaca koji će učestvovati u obrazovnim aktivnostima na temu migracija (follow-up seminara); minimum 1200 građana posetilaca izložbe “Granica je zatvorena” (400 posetilaca po gradu/3 grada); minimum 90 učesnika (građani i ključni akteri iz lokalne zajednice) javne debate na temu prijema i integracije tražilaca azila (3 grada/30 posetilaca po debati); oko 100 tražilaca azila koji će učestvovati u umetničkim i društvenim aktivnostima (10 poseta/10 tražilaca azila po poseti)

Period realizacije: decembar 2015 – septembar 2016.

Geografsko područje:  Vojvodina (Subotica, Šid), Centralna Srbija (Beograd, Loznica (Banja Koviljača)), južna Srbija (Niš, Vranje, Dimitrovgrad i Preševo)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

unpredjenje migracionih politika projekat

Naše nove komšije – jedan korak bliže

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Ciljevi projekta:
– Da se pruži socijalna podrška tražiocima azila kroz uključivanje u umetničke aktivnosti i aktivnosti u kulturi koje će biti organizovane u centrima za smeštaj tražilaca azila i u zajednicama;
– Da se obrazovni radnici i radnici u kulturi obuče za upotrebu metodologije rada sa mladima na podsticanju razumevanja pozicije tražilaca azila i migranata, a mlade osobe podstaknu za učešće u interkulturnom dijalogu u zajednicama u kojima su smešetni ili će biti smešteni tražioci azila;
– Da se zainteresovanim građanima i ključnim akterima približi iskustvo tražilaca azila i migranata, radi započinjanja dijaloga o potrebi prihvata tražilaca azila i integracije izbeglica.

Aktivnosti:

 • Organizovanje seminara „Mi i oni drugi“ o načinima dekonstrukcije stereotipne slike o „drugom“, sa posebnim fokusom na odnos prema migrantima;
 • Organizovanje „gostujuće“ izložbe o životu migranata „Granica je zatvorena“
 • Organizovanje umetničkih i društvenih aktivnosti u centrima za smeštaj tražilaca azila;
 • Organizovanje interdisciplinarnog seminara za studente društvenih nauka
 • Organizovanje javnih debata o poboljšanju prijema i integracije tražilaca azila i izbeglica

Ciljne grupe: profesori predmeta društvenih nauka u srednjim školama koji će učestvovati u seminaru „Mi i oni drugi“; srednjoškolci koji će učestvovati u obrazovnim aktivnostima na temu migracija (follow-up seminara); građani – posetioci izložbe „Granica je zatvorena“, građani i ključni akteri iz lokalne zajednice, tražioci azila, studenati/polaznici seminara.

Period realizacije: april 2016 – mart 2017.

Geografsko područje:  Vojvodina (Subotica, Šid), Centralna Srbija (Beograd, Loznica (Banja Koviljača)), južna Srbija (Niš, Vranje, Dimitrovgrad i Preševo)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

unpredjenje migracionih politika projekat