Sve vesti

Komentari na Predlog strategije suprotstavljanja iregularnim migracijama sa Akcionim planom za period od 2018. do 2020. godine deo su višegodišnjih nastojanja Grupe 484 da...
Ova publikacija nastala je u okviru aktivnosti koalicije prEUgovor. Glavno težište dokumenta je statistički i deskriptivan prikaz procedura i mehanizama koji se tiču prikupljanja...
Istraživanje se bavi položajem iregularnih migranata/migrantkinja i odgovorom nadležnih organa na iregularna kretanja koja se odvijaju na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na...
Dokument je nastao kao rezultat diskusija vođenih u okviru konferencije Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu „izvan krize“ – situacija u Srbiji, koja je održana...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira prva iskustva upisivanja dece migranata i tražilaca azila u...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira pravni okvir kao i program integracije lica kojima je...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira zakonski osnov za radno angažovanje tražilaca azila i lica...
Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta ,,Solidarne mreže – godina 2’’  i analizira pitanje upisa činjenice rođenja dece migranata, koja su se rodila...
Ovogodišnja „Mala kutija“ nazvana je „Lucidno izdanje“, a posvećena je stvaralaštvu Predraga Lucića, književnika, reditelja, novinara iz Splita i suosnivača Feral Tribunea, koji je preminuo 10....
februar
Kalendar je osmišljen tokom radionica sa osnovcima i srednjoškolcima iz Bujanovca realizovanih u okviru projekta “Naš grad, naše škole”, koji sprovode Služba Koordinacionog tela Vlade...