Izazovi migrantsko-izbegličke krize iz ugla OCD

Ova publikacija predstavlja peto izdanje “Izazova prisilnih migracija” i znatno je drugačije po svojoj formi i sadržini od onih koje smo objavljivali prethodnih godina. Predstavlja analizu uspostavljenog sistema prihvata i tranzita promatrano kroz prikaz rada organizacija civilnog društva. Namera dokumenta je da pre svega ukaže na neke od uočenih pozitivnih i negativnih aspekata uspostavljenog sistema prihvata i tranzita. Dodatno, ukratko smo se osvrnuli i na uticaj migranstke krize na funkcionisanje sistema azila u Republici Srbiji. U pripremi publikacije značajan doprinos dali su članovi tima radne grupe za azil, neformalne mreže organizacija civilnog društva, u kom su se okupili predstavnici i predstavnice sedam organizacija civilnog društva ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti, Beogradski centar za ljudska prava, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Međunarodna mreža pomoći, Inicijativa za razvoj i saradnju uz koordinaciju Grupe 484.

 

Izazovi migrantsko-izbegličke krize iz ugla OCD-a

Podeli ovo