Deca pred zakonom – u međunarodnom tranzitu i kao tražioci azila

Rukovodeći se prinicipom da se prema maloletnim stranim licima bez pratnje treba ophoditi pre svega kao prema deci, a tek potom kao prema migrantima, mišljenja smo da postojeći mehanizam zbrinjavanja ima nedostataka, ali da istovremeno postoje i brojni načini za njihovo prevazilaženje.

application/pdfDeca pred zakonom, 2013

Podeli ovo