Dijaspora kao resurs lokalnog razvoja

Ovaj dokument je nastao u okviru projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih kroz saradnju sa privrednicima i dijasporom“, sa ciljem da se mapiraju resursi dijaspore za razvoj lokalne zajednice, pogotovo za podršku mladima.

U vreme globalne ekonomske i društvene krize, kada sa jedne strane postoji potreba za razvijanjem konkurentnosti i ekonomije bazirane na znanju i inovacijama, sa druge strane se suočavamo sa starenjem stanovništva i smanjivanjem broja radno sposobnog stanovništva, neophodno je okupiti sve postojeće resurse kako bi se odgovorilo na navedene izazove.

Kroz ovaj dokument smo hteli da ukažemo na razvojni potencijal migracija, na dijasporu kao resurs lokalnog razvoja. Termin dijaspora koristimo u najširem mogućem smislu, nedajući ni vremenska, ni prostorna, ni etnička ograničenja, i naglašavajući najvažniju komponentu – sponu koju migranti imaju sa Srbijom i želju da održe tu vezu i doprinesu njenom napretku.

application/pdfDijaspora kao resurs lokalnog razvoja, 2013

Podeli ovo