Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća u Srbiji

Republički zavod za statistiku, u saradnji sa Grupom za razvojnu inicijativu SeConS i nevladinom organizacijom Grupa 484, realizovao je projekat „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“, koji je finansirala Evropska komisija. Republika Srbija jedna je od pet izabranih zemalja, u konkurenciji od 27, u kojima je ovaj projekat sproveden.

U ovoj publikaciji, koja je rezultat projekta, prikazani su podaci neophodni za utvrđivanje ekonomskog i socijalnog značaja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji. Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća sagledan je prvi put prema konceptualnom okviru nacionalnih računa kao opšte prihvaćenog međunarodnog standarda u evaluaciji ekonomske aktivnosti na nacionalnom nivou. Opšti metodološki okvir zasniva se na principima i definicijama Sistema nacionalnih računa (System of National Accounts 2008 – SNA2008) i Evropskog sistema računa (European System of Accounts 2010 – ESA2010).

Publikacija se sastoji od pet poglavlja: prvo poglavlje bavi se razvojem socijalnog preduzetništva; u drugom poglavlju definisana su socijalna preduzeća i osnovni makroekonomski agregati koji se koriste za sagledavanje njihovog ekonomskog značaja; treće poglavlje posvećeno je analizi najvažnijih pokazatelja poslovanja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji; četvrto poglavlje odnosi se na uslove za poslovanje socijalnih preduzeća u Republici Srbiji i njihovu socijalnu funkciju; u petom poglavlju prikazani su primeri poslovanja izabranih socijalnih preduzeća.

application/pdfSocijalna preduzeca_srpski

Podeli ovo