Elektronski bilten o socijalnom stanovanju, broj 1-2, jun 2009

Pokrećemo bilten o socijalnom stanovanju u sklopu napora da doprinesemo što skorijem donošenju kvalitetnog sistemskog Zakona o socijalnom stanovanju, i uspostavljanju nacionalne stambene politike, koja će uzimati u obzir potrebe ranjivih društvenih grupa. Socijalno stanovanje predstavlja instrument kojim se ostvaruju ljudska i graćanska prava, stvara društvena kohezija, podupire privredna delatnost, razvijaju održivi standardi za urbanizaciju i stambenu izgradnju. Sasvim je jasno da je socijalno stanovanje važan razvojni činilac, a ostaje nejasno zašto Srbija još uvek nema adekvatan zakon i podzakonske akte koji regulišu ovu oblast, i nacionalnu strategiju koja će na dobar način isprojektovati potrebne sistemske promene i razvojne pravce.

Grupa 484 i Program za urbani razvoj prethodnih meseci su pokrenuli inicijativu za ubrzani razvoj ove oblasti. Tako ćete u ovom broju biltena imati priliku da pročitate tekstove o okruglom stolu na kojem je pokrenuta ideja o nacionalnoj alijansi za razvoj socijalnog stanovanja, i javnom slušanju o Predlogu zakona o socijalnom stanovanju, kao i Otvoreno pismo Narodnoj skupštini. Tu je i naš prvi tekst, mali uvod u temu socijalnog stanovanja i situaciju u Srbiji. Takođe, donosimo priče ljudi koji dugi niz godina žive sa nerešenim stambenim pitanjem.

application/pdfElektronski bilten o socijalnom stanovanju, broj 1-2, jun 2009

Podeli ovo