Elektronski bilten o socijalnom stanovanju, broj 3-4, oktobar 2009

Ovaj dvobroj smo velikim delom posvetili značaju donešenog Zakona o socijalnom stanovanju i procesu pravljenja Nacionalne strategije socijalnog stanovanja. Posebno upućujemo na važnost učešća organizacija civilnog društva – predstavljamo ideju o Nacionalnoj alijansi za razvoj socijalnog stanovanja i neka razmišljanja sa javnih razgovora o socijalnom stanovanju. Na tim skupovima više puta je ponovljeno i to da je važno da imamo dobro definisane programe usmerene ka ranjivim društvenim grupama. A šta ranjivost može da znači donosimo kroz priču o Golubu Aleksiću, raseljenom licu sa Kosova i Metohije. Mnoštvo sličnih i drugačijih priča ovde nije ispričano… Konačno, ili zapravo – na samom početku, predstavljamo uspešnu priču o socijalnom stanovanju – stambenu politiku grada Beča, koja nam možda može biti nadahnuće za jednu našu stambenu politiku koja će se po dobrome pamtiti.

application/pdfElektronski bilten o socijalnom stanovanju, broj 3-4, oktobar 2009

Podeli ovo