Godišnji izveštaj za 2008. godinu

 

U izveštaju za 2008. rekapituliramo prethodnu godinu iz perspektive Grupe 484. U ovom izveštaju sažimamo teme kojima smo se bavili, namere koje smo imali i rezultate koje smo postigli. Pokušavamo da damo što jasniju i tačniju sliku o tome šta smo uradili u 2008, za ljude u migracijama, šta u oblasti interkulturalnosti (posebno sa mladima), šta je bio naš doprinos smanjenju siromaštva osetljivih grupa (posebno izbeglih, raseljenih i povratnika). Naglašavamo ulazak u nove oblasti: regionalno istraživanje ekonomskih migracija, uključivanje osetljivih grupa (posebno izbeglih i raseljenih) u proceduru donošenja Zakona o socijalnom stanovanju, saradnju sa fondacijom UNIDEA kao nov oblik povezivanja civilnog sektora i privrede, psihosocijalnu podršku povratnicima koji su uglavnom romske nacionalnosti. U ovom izveštaju možete pročitati i koje su događaje/momente/iskustva – ljudi koji su vodili organizaciju, programe i projekte Grupe 484 procenili kao najznačajnije u 2008. godini. Ljudi su odgovarali na ista pitanja, iz ličnog i profesionalnog ugla. Ovaj pogled baca specifično svetlo na naš rad, dopunjuje informacije iz zvaničnog izveštaja i senči ih našim emocijama.

Takođe, kao i prethodni izveštaji, i ovaj pruža mogućnost informisanja o radu i funkcionisanju same Grupe 484, ali i o partnerima i donatorima sa kojima je uspostavljena izuzetna saradnja.

 

application/pdf2008 Godisnji izvestaj Grupe 484

Podeli ovo