Indeks razvijenosti politika integracije migranata 2015 – nalazi u regionu Zapadnog Balkana

U publikaciji Indeks razvijenosti politika integracije migranata – nalazi u regionu Zapadnog Balkana, zemlje: Albania, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija su ocenjene i međusobno upoređivane prema svetski priznatoj metodologiji Indeks razvijenosti politika integracije migranata (Migrant Integration Policy Index – MIPEX), koju koristi Migration Policy Group iz Brisela.

Indeks razvijenosti politika integracije migranata 2015

Podeli ovo