Indeks razvijenosti politika integracije migranata – nalazi u regionu zapadnog Balkana

U ovoj publikaciji su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Srbija ocenjene i međusobno upoređivane prema svetski priznatoj metodologiji Indeks razvijenosti politika integracije migranata (Migrant Integration Policy Index – MIPEX), koju koristi Migration Policy Group iz Brisela. Prema MIPEX skali, politike integracije u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji ne omogućavaju niti podstiču društvenu integraciju, a ocene ovih zemalja su ispod evropskog proseka, a u istom rangu sa „novim“ imigracionim zemljama u MIPEX-u, kao što su Bugarska, Mađarska, Poljska, Rumunija i Češka. Pridošlice u ovim zemljama će se suočiti sa više prepreka nego šansi i mogućnosti za uključivanje u društvo. Podaci su prikupkljeni i uporeno pregledani od strane pravnih stručnjaka, a u saradnji sa organizacijom Vaša prava u Bosni i Hercegovini, Institutom za migracije i etničke studije u Hrvatskoj, Centrom za istraživanje i kreiranje politka u Makedoniji, kao i sa Grupom 484 u Srbiji.

application/pdfMIPEX - Izvestaj za zapadni Balkan, 2014

Podeli ovo