Iregularno moze biti regularno – migracije s juga Srbije

Ova kratka studija bavi se iskustvima migranata sa područja tri opštine na jugoistoku Srbije i njihovim motivima za migriranje. Fokus pažnje je na fenomenu migracija koje su izrazito pojačane nakon ukidanja viznog režima za putovanja u Evropsku uniju, a koje za svoj cilj (individualni i egzistencijalni) imaju podnošenje zahteva za azil u nekoj od zemalja Evropske unije. Autori nastoje promišljati rešenja koja bi se zasnivala na drugačijem regulisanju radnih migracija niskokvalifikovanih osoba – na nivou EU i u okviru bilateralnih odnosa pojedinih zemalja članica sa Republikom Srbijom. Studija je nastala na osnovu kvalitativnog istraživanja koje je uključilo 10 fokusiranih grupnih diskusija sa migrantima i ključnim lokalnim akterima i analize sekundarnih izvora o relevantnom zakonskom i institucionalnom okviru u Švedskoj, Nemačkoj i Belgiji. Istraživanje je sproveo istraživački tim Centra za migracije Grupe 484, u saradnji sa Neksusom iz Vranja.

application/pdfIregularno moze biti regularno - migracije s juga Srbije, 2012

Podeli ovo