Izazovi prisilnih migracija : položaj izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika i tražilaca azila

Cilj ove publikacije je da, u kontekstu obaveza u procesu evrointegracija, podigne nivo razumevanja kompleksnog problema prisilnih migracija u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije i da podstakne saradnju i razmenu znanja i iskustava između državnih i međunarodnih institucija, organizacija civilnog društva, akademske javnosti i zainteresovanih pojedinaca. Srbija je zemlja porekla, tranzita i utočišta mnogim ljudima koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove. Ovaj tekst razmatra pitanja izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika iz zapadne Evrope i tražilaca azila u Srbiji. Oni se međusobno razlikuju prema svom statusu, socijalnom položaju i pravima koja u Srbiji ostvaruju, ali zajedničko im je to što su se našli u migracijama mimo svoje volje.

application/pdfIzazovi prisilnih migracija u Srbiji,2011

Podeli ovo