Ka beloj šengenskoj listi – Izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije

Evropske integracije Srbije predstavljaju jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, a sam proces integracije u javnosti je predstavljen kao niz ekonomskih i političkih reformi koje se moraju preduzeti da bi naš društveni sistem postao kompatibilan evropskom.

Međutim, evropske integracije podrazumevaju i uspostavljanje politike kontrolisanja migracionih tokova, teme, koja u Srbiji nikad nije bila sagledana na sveobuhvatan i sistematičan način iako je taj propust suočio Srbiju sa velikim problemom. Svesni njenog značaja, napravili smo ovu analizu koja se bavi samo jednom negativnom posledicom odsustva migracione politike, kako bi došli do odgovora na pitanja zbog čega je vizni režim EU prema Srbiji restiktivan i šta je to što Srbija treba da učini da bi vizni režim prema Srbiji bio liberalizovan.

application/pdfKa beloj sengenskoj listi - Izvestaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije, 2007

Podeli ovo