Ka beloj šengenskoj listi – Izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije

Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima sa Republikom Srbijom (takozvana Mapa puta). Kriterijumi su podeljeni u 4 bloka: Bezbednost dokumenata, Integrisano upravljanje granicama, Javni red i bezbednost (sprečavanje i borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije) i Spoljni odnosi i osnovna prava (sloboda kretanja srpskih državljana, uslovi i postupci za izdavanje ličnih dokumenata, i građanska prava uključujući zaštitu manjina).

Uspeh sprovođenja relevantnih strategija i zakona o ovim oblastima garant su suštinskih promena u srpskom društvu i predstavljaju temelj drugačije i modernije srpske države. Stoga, Mapu puta ne treba razumevati kao dokument koji ima jednokratnu vrednost, koja se iscrpljuje ostvarivanjem cilja svrstavanja Republike Srbije na belu šengensku listu. Ovaj dokument predstavlja matricu potrebnih reformskih koraka koji bi srpsku državnu upravu trebalo da učine efikasnijom u cilju ostvarenja opšteg interesa njenih građana.

application/pdfKa beloj sengenskoj listi - Izvestaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije, 2008

Podeli ovo