Ka beloj šengenskoj listi – Izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije

Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima sa Republikom Srbijom (takozvana Mapa puta), sa posebnim naglaskom na dodatne kriterijume Evropske komisije od 15. jula 2009. Kriterijumi su podeljeni u 4 bloka: Bezbednost dokumenata, Integrisano upravljanje granicama, Javni red i bezbednost (sprečavanje i borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije) i Spoljni odnosi i osnovna prava (sloboda kretanja srpskih državljana, uslovi i postupci za izdavanje ličnih dokumenata, i građanska prava uključujući zaštitu manjina).

application/pdfKa beloj sengenskoj listi - Izvestaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije, 2009

Podeli ovo