KOCD bilten, broj 2: O rešavanju stambenog pitanja i imovinskim pravima – februar 2008.

Tema drugog broja KOCD biltena su stambena pitanja i imovinska prava izbeglica i raseljenih lica u Srbiji. Bilten se bavi različitim konceptima rešavanja stambenog pitanja u zavisnosti na datu situaciju kao i najčešćim preprekama na tom putu. Dati su nekoliko primera dobre prakse kao i najčešće primedbe korisnika i potencijalnih korisnika raznih programa stambenog zbrinjavanja.

Ovaj bilten Grupe 484 nastao je na osnovu iskustava i informacija prikupljenih tokom deset konsultativnih sastanaka organizovanih u Beogradu, Kraljevu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Konsultativni proces je uključio ukupno 155 osoba, te 54 lokalne organizacije civilnog društva i osam međunarodnih (nevladinih i međudržavnih) organizacija i agencija, uključujući UNHCR i Misiju OEBS-a u Srbiji.

application/pdfIzbeglice i raseljena lica u procesima smanjenja siromastva, februar 2008

Podeli ovo