Komentar na nacrt zakona o azilu i privremenoj zaštiti RS

Dokument je izradila Grupa 484 nakon konsultativnog procesa u kom su učestvovali predstavnici/ce Autonomnog ženskog centra, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Balkanskog centra za migracije i humanitarne aktivnosti, Beogradskog centra za ljudska prava, Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju, Novosadskog humanitarnog centra, Save the children, Praxis i Međunarodne mreže pomoći.

Komentar na nacrt zakona o azilu i privremenoj zaštiti RS

 

Podeli ovo