Kritički pojmovnik civilnog društva 2

U ovom zborniku (224 str.) su obrađeni sledeći pojmovi: građanin (Aleksandar Molnar), građanska neposlušnost (Ivana Spasić), odgovornost (Đorđe Pavićević), tolerancija (Predrag Krstić), solidarnost (Aleksandra Kostić) i politika razlike (Ivan Milenković). Članovi istraživačkog tima Grupe 484 su se okupili sa ciljem da ustanove šta jeste, a šta nije, svaki od ovih prečesto olako korišćenih pojmova, da pripomognu njihovom razjašnjavanju i otklanjanju zbrke koja vlada oko njihove upotrebe, i da ukažu na njihove slojeve i aspekte.

application/pdfkriticki_pojmovnik_civilnog_drustva_II

Podeli ovo