Kritički pojmovnik civilnog društva

Ovaj zbornik (327 str.) je nastao u nameri da se jednim klasičnim, mada ne sasvim konvencionalnim teorijskim zahvatom – problematizovanjem i rasvetljavanjem, difererenciranjem i nijansiranjem pojmova – doprinese raščišćavanju diskurzivne zbrke koja dominira u „tranzitiološkom vokabularu“. Usmerili smo se na propitivanje, činilo nam se, koliko rasprostranjenog toliko nepropitanog i nekritički prihvaćenog pojmovlja iz kompleksa „civilnog društva“.

Obrađeni su sledeći pojmovi: civilno društvo (Aleksandar Molnar), demokratija (Đorđe Vukadinović), ljudska prava (Dušan Pavlović), javnost (Đorđe Pavićević), prosvećenost (Predrag Krstić), modernizacija (Slobodan Antonić) i društveni pokreti (Ivana Spasić).

Podeli ovo