Kulturno-etičke pretpostavke civilnog društva (Pojmovnik civilnog društva 3)

Tekstovi u ovoj knjizi (294. str) su urađeni u formi odrednica za jedan – daleko obuhvatniji, ali za sada još nerealizovani – Pojmovnika civilnog društva. Odrednice su napisane u skladu sa akademskim pretenzijama, kao i sa namerom da se doprinese boljem razumevanju aktivnosti civilnog društva (a, posebno, samorazumevanju neposrednih aktera) i sa metodološkom ambicijom da se što temeljnije osvetle glavni orjentiri u kompleksnoj oblasti, koju su autori priloga u ovoj knjizi definisali kao „kulturno-etičke pretpostavke civilnog društva“. Sledeći tekstovi se nalaze u zborniku: Kultura (Ivana Spasić), Identitet (Predrag Krstić), Moral (Ivan Milenković), Pravo (Aleksandar Molnar), Pravda (Đorđe Pavićević) i Religija (Milan Vukomanović).

Podeli ovo