Kvalifikovane migracije i razvojne prakse – Republika Moldavija i zemlje Jugoistočne Evrope

Publikacija „Kvalifikovane migracije i razvojne prakse: Republika Moldavija i zemlje Jugoistočne Evrope“ je nastala u okviru istraživačkog projekta „Povezivanje naučne dijaspore Republike Moldavije sa naučnim i društveno-ekonomskim razvojem matične zemlje“ koji je realizovao Odsek za inostrane poslove Akademije nauka Moldavije (ASM) u saradnji sa Centrom za razvoj i saradnju (CODEV) na École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Projekat je finansiran od strane SCOPES Programa Švajcarske Nacionalne fondacije za nauku (SNF) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Publikacija nastoji da otkrije vezu između ova dve teme – kvalifikovanih migracija i razvojnih praksi – na veoma inovativan način: prikazivanjem nacionalnih praksi u širem regionalnom ili čak evropskom kontekstu. Pošto su empirijski dokazi o moldavskom slučaju glavni deo ovog rada, on se završava kompendijumom regionalnih dobrih praksi na nivou nacionalnih programa i projekata. Tanja Pavlov je napisala 4. Poglavlje „Nacionalne politike priliva mozgova u primerima zemalja zapadnog Balkana“.

application/pdfSkilled Migration and Development Practices - Republic of Moldova and the Countries of South East Europe, 2014

Podeli ovo