Maloletni tražioci azila u Republici Srbiji: na ivici dostojanstva

U Republici Srbiji je članom 15. Zakona o azilu utvrđeno načelo posebne brige o tražiocima azila sa posebnim potrebama, među kojima su i maloletnici. Pritom, upravljanje migracionim tokovima visoko se kotira na agendi političkih odlučilaca u Briselu, te upravo napredak u ovoj oblasti predstavlja jedan od preduslova za dalje pregovore o pridruživanju EU. Državne organe Republike Srbije ipak je iznenadila brzina kojom je broj podnetih zahteva za dobijanje azila rastao. Navedene činjenice, odnosno razgovori vođeni u sastavu šireg istraživanja statusa tražioca azila u Srbiji, motivisali su autore da se u analizi koja sledi posvete upravo položaju maloletnih tražilaca azila.

application/pdfMaloletni trazioci azila, 2011

Podeli ovo