Migracijski izazovi, lokalne politike i učešće građana

Publikacija Migracijski izazovi, lokalne politike i učešće građana predstavlja ključne nalaze istraživanja koje je Grupa 484 sprovela na području Šida, Sombora i Subotice, u 2018. godini. Nalazi istraživanja poslužili su i kao empirijska osnova za formulisanje okvirnih preporuka za neka od ključnih pitanja kojima se istraživanje bavilo, a vezano za uticaje koje aktuelni priliv migranata i njihovo socijalno uključivanje proizvodi, ili u budućnosti može proizvesti, u lokalnim zajednicama. Projekat je realizovan zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

 

 

application/pdfMigracijski izazovi lokalne politike učešće građana

Podeli ovo