Migranti i migrantkinje u iregularnom statusu u Republici Srbiji – Aktuelna pitanja i perspektive

Istraživanje se bavi položajem iregularnih migranata/migrantkinja i odgovorom nadležnih organa na iregularna kretanja koja se odvijaju na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na položaj žena, identifikaciju rodno zasnovanog nasilja i rizik od trgovine ljudima. Deo je širih nastojanja koalicije prEUgovor da na sistemski način nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije. U sprovođenju istraživanja učestvovale su predstavnice ASTRE, Autonomnog ženskog centra i Grupe 484, dok su, u okviru šireg konsultativnog procesa, svoj doprinos dali i predstavnici državne uprave, lokalnih samouprava, drugih nevladinih i međunarodnih organizacija. ​

 

application/pdfprEUgovor-20161025-Migrantiu-iregularnom-statusu

Podeli ovo