Migration and Development

Ovaj zbornik radova (dostupan samo na engleskom) je proizvod višemesečnog rada tima stručnjaka iz zemalja Jugoistočne Evrope koji su se bavili ekonomskim migrantima u i iz njihovih zemalja kao i potencijalom stvaranja regionalnog tržišta rada i cirkulacijom radnih migranata kao odgovora na potrebe regionalnog tržišta. Tekstovi u ovom zborniku pokrivaju: Srbiju (Tanja Pavlov i Vladimir Petronijević), Kosovo i Metohiju, Crnu Goru (Vladimir Grečić), Albaniju (Mimoza Agolli i Ditmir Bushati), Makedoniju (Bashkim Bakiu, Zhidas Daskalovski, Sanja Kostovska, Ana Mickovska i Natalija Spasovska), Rumuniju (Suzana Dobre i Valentin Ariton) i Bugarsku (Dr. Anna Krasteva).

application/pdfCompendium Labour Migration Conference 2008_0

Podeli ovo