Mreža socijalne ekonomije Srbije – SENS

Mreža Socijalne ekonomije Srbije (SENS) je osnovana 2011. godine od strane Grupe 484 uz podršku
italijanske UniCredit fondacije, koja ima dugu tradiciju finansiranja i pomaganja sektora socijalnog preduzetništva širom Jugoistočne Evrope. Danas okuplja 28 članica iz cele Srbije, u koje se ubrajaju udruženja građana, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, društva sa ograničenom odgovornošću i zadruge.

SENS je posvećen razvoju snažne i održive socijalne ekonomije u Srbiji. Mreža nastoji da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete i promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa. Udruživanjem i deljenjem znanja i iskustava socijalna preduzeća postaju jača, vidljivija i uticajnija.

U ovoj brošuri možete saznati više o konceptu socijalnog preduzetništva, o socijalnoj ekonomiji uopšte, kao I o samom SENS-u, radu mreže i mogućnostima za obezbeđivanje i pružanje podrške daljim aktivnostima mreže.

application/pdfSENS_Brosura, 2012

Podeli ovo