Obrazovanje dece migranata u Srbiji (osnovnoškolsko obrazovanje)

Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira prva iskustva upisivanja dece migranata i tražilaca azila u škole i prikazuje neke od glavnih izazova i primera dobre prakse u školovanju dece migranata.

PREUZMI PUBLIKACIJU

Podeli ovo