Sve vesti

Ovo je interaktivan knjiga za srednjoškolce ili kako je to zapisano u njenoj posveti: „ovo je sveska koja će, zahvaljujući tebi, postati knjiga“. Svaka...
U izveštaju je prikazano da je Grupa 484 u 2007. velikim brojem svojih aktivnosti bila okrenuta mladima, baveći se kako njihovim položajem i pravima,...
Budući da je u periodu na koji se odnosi ovaj izveštaj, siromaštvo bila dominantna tema, nastavili smo da se zalažemo za smanjenje siromaštva izbeglih...
Publikacija Ne prolazi ulicom bez traga - Ka interkulturalnosti namenjena je pre svega donosiocima odluka u domenu zaštite prava manjina, kulture i obrazovanja ali...
Monografija o Jeleni Šantić, balerini i mirovnoj aktivistkinji, osnivačici Grupe 484. Tekstove za monografiju su napisali: Mira Erceg, Marija Janković, Milica Zajcev, Vesna Golić...
Posvećenost vrednostima civilnog društva i promovisanje jednakosti i tolerancije predstavljaju ideju vodilju Grupe 484 koja je obeležila prvu deceniju svog funkcionisanja. Zajedno sa lokalnim...
Ovaj izveštaj pokriva sve aktivnosti Grupe 484 u periodu 2003/04, grupisane u tri pravca delovanja: informisanje i pružanje psihosocijalne pomoći najugroženijim među izbeglim i...
Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima...
Ovaj priručnik je nastao sa idejom da se prikupe i podele iskustva i trikovi za uštedu pri odlasku na put i da se inspirišu...
Zbirka pesama Anđelka Radojlovića. Paralelno sa radom u našim osnovnim oblastima, migracijama i interkulturalnošću, mi smo godinama, kroz program Plemenito odrastanje, radili sa decom...