Sve vesti

U publikaciji Indeks razvijenosti politika integracije migranata – nalazi u regionu Zapadnog Balkana, zemlje: Albania, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija su ocenjene i...
Katalog dokumentarne izložbe o životu i putu migranata i tražilaca azila – „Granica je zatvorena“. Izložba je nastala kroz saradnju umetnika Ivane Bogićević-Leko, Snežane Skoko, Luke...
Reagujući na katastrofalne poplave koje su zadesile Srbiju, od maja 2014. godine Grupa 484 je u vidu direktne pomoći pri ublažavanju posledica poplava, organizovala...
Četvrto izdanje „Izazova prisilnih migracija u Srbiji: položaj tražilaca azila“ pripremljeno je u saradnji i uz veliko zalaganje tima, radne grupe za azil, u...
U ovoj publikaciji su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Srbija ocenjene i međusobno upoređivane prema svetski priznatoj metodologiji Indeks razvijenosti politika integracije migranata...
Republički zavod za statistiku, u saradnji sa Grupom za razvojnu inicijativu SeConS i nevladinom organizacijom Grupa 484, realizovao je projekat „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“,...
Publikacija „Kvalifikovane migracije i razvojne prakse: Republika Moldavija i zemlje Jugoistočne Evrope“ je nastala u okviru istraživačkog projekta „Povezivanje naučne dijaspore Republike Moldavije sa...
Monografija je nastala u okviru projekta „Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države“ podržanog kroz Program za promociju regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP),...
Ova publikacija je nastala u okviru projekta „Od politika do praksi priliva mozgova - širenje najboljih institucionalnih praksi u regionu Zapadnog Balkana“. Projekat ima...
TekstUra nastavlja napore da srednjoškolskim profesorkama i profesorima jezika i književnosti ponudi ideje i sadržaje za unapređenje nastave. Unapređenje mi vidimo kao niz koraka...