Sve vesti

IMCA NOVI PAZAR_Vodic kroz socijalno preduzetnistvo, 2012<img src="http://grupa484.org.rs/sites/all/modules/filefield/icons/app
Ovaj dokument je pripremljen u okviru projekta „Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države“ podržanog kroz Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka...
Ovaj dokument je nastao u okviru projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih kroz saradnju sa privrednicima i dijasporom“, sa ciljem da se mapiraju resursi dijaspore za...
Indeks razvijenosti politika integrаcije migranata (MIPEX) je referentni vodič i potpuno interаktivni аlаt zаprocenu, poređenje i poboljšаnje politika integrаcije. On meri razvijenost politika integrаcije...
U izvеštајu su prеdstаvljeni klјučni nаlаzi tеrеnskоg istrаživаnjа  sprоvеdеnоg s cilјеm prikuplјаnjа infоrmаciја о prоblеmimа rоmskih migrаnаtа kојi su u pоtrаzi zа privrеmеnim bоlјitkоm...
Ova publikacija je deo kontinuiranih nastojanja Grupe 484 da doprinese razvoju i unapređenju migracionih politika u Republici Srbiji. Reč je o izveštaju, trećem u...
Publikacija „Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: stanje ljudskih prava tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji” predstavlja tematski dokument o položaju i...
Ova publikacija je nastala u okviru projekta Od politika do praksi „priliva mozgova“ – širenje najboljih institucionalnih praksi u regionu Zapadnog Balkana. Cilj projekta...
Mreža Socijalne ekonomije Srbije (SENS) je osnovana 2011. godine od strane Grupe 484 uz podršku italijanske UniCredit fondacije, koja ima dugu tradiciju finansiranja i...
U ovoj publikaciji dat je pregled osnovnih pojmova o socijalnom preduzetništvu, predstavljeni su modeli i tipovi socijalnih preduzeća kroz konkretne primere, analiziran je zakonodavni...