Sve vesti

Poslednjih par godina javne institucije i civilni sektor počinju intenzivnije da promišljaju i diskutuju o sektoru socijalne ekonomije. Konkretan rezultat nastojanja svih zainteresovanih aktera...
Pred Vama je dvobroj Biltena o socijalnom preduzetništvu koji objavljuje Grupa 484. U ovom broju se, između ostalog, bavimo pravnim okvirom poslovanja socijalnih preduzeća...
Bilten pokrećemo sa namerom da informisanjem javnosti doprinesemo stvaranju pogodne društvene klime, ali i zakonskog okvira, za razvoj socijalne ekonomije i socijalnih preduzeća u...
Ovaj dvobroj smo velikim delom posvetili značaju donešenog Zakona o socijalnom stanovanju i procesu pravljenja Nacionalne strategije socijalnog stanovanja. Posebno upućujemo na važnost učešća...
Pokrećemo bilten o socijalnom stanovanju u sklopu napora da doprinesemo što skorijem donošenju kvalitetnog sistemskog Zakona o socijalnom stanovanju, i uspostavljanju nacionalne stambene politike,...
Teme zapošljavanja i obrazovanja izbeglica i raseljenih lica, kao i pitanja koja se nužno nameću kada se bavi ovim temama, obrađene su tako da...
Tema drugog broja KOCD biltena su stambena pitanja i imovinska prava izbeglica i raseljenih lica u Srbiji. Bilten se bavi različitim konceptima rešavanja stambenog...
Ključna tema prvog KOCD biltena je proces smanjenja siromaštva izbeglica i raseljinih lica, obrađena kroz predstravljanje i definisanje najbitnijih faktora i činjenica vezanih za...
U ovom izveštaju se nalaze podaci i analiza podataka koje su pripremile 67 različitih organizacija i institucija i 117 pojedinaca iz pet gradova (Niš,...
Cilj ovog istraživanja je ispitivanje siromaštva mladih kroz identifikaciju oblasti u kojima se ono javlja, otkrivanje načina na koje se prepoznaje i dobijanje preporuka...